Każda firma ma swój własny zestaw procedur i polityk, często określane polityki jako korporacyjnych lub filozofii firmy. W większości przypadków, są rzeczy mogą iść ręka w rękę z doskonalenia procesów, i stara się mieć najlepszą dostępną jakość w biznesie.